Advies nodig? bel 0318 437 552

Disclaimer

Al het mogelijke is gedaan om de nauwkeurigheid te garanderen van de informatie op deze website en alle andere uitingen van PR Academy. PR Academy is een handelsnaam van Pors de Ridder PR B.V. PR Academy geeft geen garantie, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie, met inbegrip van prijs, productinformatie en productspecificaties.

 

De content is door PR Academy met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

 

PR Academy is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

 

PR Academy en haar partners zijn niet aansprakelijk voor incidentele, gevolg- of speciale schade die het gevolg is van of voortvloeit uit elektronische transmissie of de nauwkeurigheid van de informatie die hierin is opgenomen, zelfs indien PR Academy op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid dat zodanige schade zal ontstaan.

 

Er is geen gegarandeerde doorgang van de trainingen. PR Academy is gerechtigd een training te cancellen indien hiervoor een voor hen moverende reden is. Deze situatie is nadrukkelijk ook de enige waarbij de trainee recht heeft op restitutie van het betaalde cursusgeld.

 

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

 

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Top